Acum este:
Ultima actualizare: 01 Aprilie 2020


Sibiu,Str.Sălajului nr.7

Jud.Sibiu

Telefon: 0269 224 365

Tel. mobil: 0722 347 543

E-Mail : carmensanta@ymail.com

SERVICII OFERITEMedicina muncii

Servicii profesionale de medicina muncii

Medicina muncii este o ramură a medicinei care asigură prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul bolilor profesionale, a celor legate de profesiune şi a accidentelor de muncă, precum şi promovarea sănătăţii şi productivitătii celor angajaţi în muncă.

Prin eliberarea fişei de aptitudine - act care certifică din punct de vedere medical aptitudinea angajatului de a desfasura munca specifică postului, medicul specialist de medicina muncii mediază din punct de vedere medical relaţia angajat-angajator.

  • angajatorul este asigurat că lucrătorul face faţă solicitarilor pe care le presupune locul de muncă şi
  • angajatul este asigurat că noul său post nu îi va prejudicia sănătatea.
  • supravegherea stării de sănătate a angajaţilor în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc
  • evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesiune
  • recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa
  • consiliere asupra modului de alegere şi definire a programelor de sănătate, securitate şi de mediu.